Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Truus Schroderstraat 5
5803 GL Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Welkom bij Stultiens Pensioen Consultancy

Stultiens Pensioen Consultancy is opgericht door Pim Stultiens. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de pensioenbranche. Door een hoog kennisniveau en korte lijnen zijn wij in staat je pensioenvraagstukken snel en flexibel op te pakken.

Stultiens Pensioen Consultancy kiest voor een duidelijke en transparante aanpak zodat je weet waar je aan toe bent. Verder beschikken wij over een uitgebreid netwerk van accountants, advocaten en fiscalisten waarmee wij op onafhankelijke wijze samenwerken.

Werkwijze

Stultiens Pensioen Consultancy werkt op declaratiebasis. Dat betekent dat je betaalt op basis van de gemaakte uren. Van te voren ontvangt je altijd een schatting van het aantal te maken uren zodat je weet waar je aan toe bent. Daarnaast leggen we de gemaakte afspraken vast in een adviesopdracht. Een aantal diensten zijn tegen een vast tarief.

Neem voor meer informatie over onze diensten en tarieven contact met ons op.