Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Truus Schroderstraat 5
5803 GL Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Pensioen en echtscheiding

De Wet Verevening Pensioen bij Echtscheiding (Wet VPS) geeft aan hoe het pensioen wat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode moet worden verdeeld. Standaard heeft de ex-partner recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen plus het volledige partnerpensioen tot de echtscheidingsdatum. Echter het is mogelijk af te wijken van de wet VPS. Daarnaast kan men gebruik maken van conversie. Conversie wil zeggen alle verevende pensioenaanspraken worden omgezet in een eigen pensioenaanspraak.

Bij de standaard verevening is de ex-partner afhankelijk van het wel/niet leven van de pensioengerechtigde. Bij conversie gaat het ouderdomspensioen in ongeacht het wel/niet in leven zijn van de pensioengerechtigde. Daarnaast is het mogelijk de pensioendatum aan te passen (handig bij een groot leeftijdsverschil).

Steed vaker kennen pensioenregelingen een risico partnerpensioen in plaats van een opbouw partnerpensioen. Bij echtscheiding stopt de dekking van het partnerpensioen. Bij overlijden ontvangt de ex-partner geen bijzonder partnerpensioen!

Bij pensioen in eigen beheer (opbouw in de bv) wordt eveneens verevend. Vanaf het arrest op 9 februari 2007 (LJN ZA2658) is de hoofdregel: afstorting van de verevende/geconverteerde aanspraken uit de bv van de dga. Dit is alleen anders als de continuiteit van de bv in gevaar komt. De rechtbank in Rotterdam hanteert op 23 februari 2011 (LJN BP6657) de volgende selectiecriteria:

  • Voldoende weerstandsvermogen na afstorting?
  • Verhouding vreemd en eigen vermogen?

Adviesrapport pensioen en echtscheiding Om te komen tot een onderbouwde keuze maken wij een adviesrapport met daarin:

  • De opgebouwde pensioenaanspraken tijdens de huwelijkse periode.
  • De standaard verdeling conform de Wet VPS (ieder 50%).
  • Berekening van conversie.
  • Een vergelijking tussen de standaard verdeling en conversie.

Bent u werkzaam als familierechtadvocaat en wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op pensioengebied meldt u dan aan bij de groep Pensioen en echtscheiding op Linkedin.

Handige documenten: