Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Pensioencommunicatie

De Wet pensioencommunicatie dwingt bij pensioenuitvoerders af dat zij heldere informatie verstrekken over de pensioenopbouw en de (verwachte) pensioenuitkering. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat de informatie aansluit op de persoonlijke situatie van elke deelnemer. Ook moeten pensioenuitvoerders de informatie gelaagd aanbieden volgens het principe Pensioen 1-2-3. Door deze gelaagdheid kunnen werknemers beter begrijpen waar het met hun pensioen heengaat en tijdig ingrijpen.

Je rol als werkgever is niet hard vastgelegd in de Wet pensioencommunicatie. Toch heeft de overheid verwachtingen van u. Volgens de wet moet je beschikken over een gedegen basiskennis van pensioenen en in ieder geval je eigen pensioenregeling(en) goed kennen.

Daarnaast zullen pensioenuitvoerders een deel van hun informatieplicht bij jou neerleggen. Je staat immers dichter bij je eigen werknemers en zult daarom sneller een pensioenprobleem bij een van je werknemers signaleren.