Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Bestuurders failliete BV hoofdelijk aansprakelijk voor onbetaalde pensioenpremie

Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2020 (publicatie 09-03-2020).

Beide gedaagden zijn dga en bestuurder van BV 3 en BV 4. Zowel BV 3 als BV 4 vallen onder de verplichtstelling van het Pensioenfonds Vervoer. BV 3 is op 22-10-2014 in staat van faillisement verklaard en BV 4 is op 01-11-2016 in staat van faillisement verklaard. De hoofdsom van € 179.365,53 heeft betrekking op de zestien facturen die in de periode van 27-03-2013 tot en met 10-09-2014 naar BV 3 zijn gezonden. De hoofdsom van € 120.221,81 heeft betrekking op negentien facturen waaronder één creditfactuur, welke facturen in de periode 25-02-2016 tot en met 26-05-2017 naar BV 4 zijn gezonden.

Vervolgens gaat de discussie over de vraag of de betalingsonmacht is gemeld aan het Pensioenfonds Vervoer. Volgens het Pensioenfonds Vervoer er is geen rechtsgeldige melding van betalingsonmacht gedaan ten aanzien van de onderhavige facturen. Gedaagden zijn van mening dat ze de betalingsonmacht hebben gemeld aan het Pensioenfonds Vervoer. Gedaagden hebben onvoldoende verweer gevoerd tegen de hoogte van de genoemde vordering. De rechtbank veroordeelt gedaagden hoofdelijk om aan het Pensioenfonds te betalen een bedrag van € 104.733,67. De rechtbank veroordeelt gedaagden 1 hoofdelijk om aan het Pensioenfonds te betalen een bedrag van € 179.365,53.

Lees de volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:995