Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Greetz valt onder de verplichtstelling van pensioenfonds detailhandel

Uitspraak rechtbank Amsterdam 23-12-2019 (publicatie 12-02-2020).

Het pensioenfonds detailhandel heeft tot doel het uitkeren en doen uitkeren van pensioenenaan de (gewezen) deelnemers (en hun nabestaanden) werkzaam in de detailhandel. Greetz drijft vanaf 2004 in Nederland een onderneming die in het register van de Kamer van Koophandel als volgt is omschreven:

  • SBI-code: 46498 – Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk
  • SBI-code: 6209 – Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
  • SBI-code: 74102 – Industrieel en productontwerp

Via de website Greetz.nl kunnen particulieren een (gepersonaliseerde) wenskaart en/of cadeau bestellen en laten thuisbezorgen bij de door hem/haar gekozen geadresseerde.Greetz heeft ongeveer 150 werknemers in dienst.Greetz biedt haar personeel vanaf 2007 een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden.Bij brief van 18 juli 2018 heeft het Pensioenfonds Greetz verzocht een formulier in te vullen om te kunnen vaststellen of de werknemers van Greetz onder de verplichte pensioenregeling van het Pensioenfonds vallen.

Greetz geeft aan niet onder de werkingssfeer van het pensioenfonds Detailhandel te vallen. Het overgrote deel aan loonkosten is volgens Greetz besteed aan personeel dat zich bezighield met andere bedrijvigheid, zoals onderhouden en optimaliseren van de website, produceren en ontwerpen van persoonlijke wenskaarten en cadeaus, het inpakken en bezorgen van de cadeaus, Human Resource en administratieve werkzaamheden. 

De rechtbank concludeert dat de arbeidsuren van werknemers die niet fysiek detailhandelswerkzaamheden uitvoeren bij Greetz wel worden ingezet om degene die dat wel doen daartoe in staat te stellen, te ondersteunen of anderszins te faciliteren of ervoor te zorgen dat de producten afzet vinden, door bijvoorbeeld de website te optimaliseren, producten te personaliseren en deze uiteindelijk te bezorgen. Ook de administratieve en HR-werkzaamheden dienen dan ook in ieder geval deels te worden toegerekend aan de bedrijfsvoering in hoofdzaak, te weten detailhandel. Greetz valt met betrekking tot de loonkosten dan ook niet onder de uitzondering van de werkingssfeerbepaling.

Gevolg is dat Greetz onder de werkingssfeer van de verplichtstelling tot deelneming in het Pensioenfonds valt en het Pensioenfonds terecht het dwangbevel heeft opgelegd. Het verzet is dan ook ongegrond en de primaire vorderingen worden afgewezen.

De volledige uitspraak lees je op: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:10052