Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Prepensioen werkt verrekend met WW-uitkering

Uitspraak Rechtbank Amsterdam 04-05-2020 (publicatie 05-06-2020).

Eiser is in deeltijd werkzaam bij 2 werkgevers (2 dienstverbanden) en heeft zijn ouderdomspensioen met ingang van 01-11-2018 vervroegd laten uitbetalen (prepensioen, € 4.159,39 per maand). Op 16-11-2018 heeft eiser een WW-aanvraag ingediend waarbij hij heeft aangegeven dat hij vanaf 26-10-2018 werkloos is voor gemiddeld 34 uur per week. Het UWV heeft een WW-uitkering toegekend waarbij tevens is aangegeven dat de WW-uitkering niet tot betaling komt i.v.m. het prepensioen dat hoger is dan de WW-uitkering.

Eiser is van mening dat zijn prepensioen ten onrechte in mindering is gebracht op zijn WW-uitkering omdat hij voldoet aan de uitzondering samenloop WW-uitkering en een pensioenuitkering (artikel 3:5 AIB). De WW-uitkering had toegekend moeten worden op basis van 1 dienstverband (voor 16 uur). De WW-uitkering is nu gebaseerd op 2 dienstverbanden.

De rechter geeft aan dat in principe alle pensioenuitkeringen in mindering dienen worden gebracht op een WW-uitkering. Het besluit van het UWV is correct (de WW-uitkering is gebaseerd op 2 dienstverbanden en 34 uur). Het is de verantwoordelijk van de eiser om zijn aanvraag te controleren of zijn gegevens juist zijn. Daarnaast valt de eisers situatie niet onder de uitzonderingsbepalingen. Het UVW heeft terecht het pensioen in mindering gebracht op zijn WW-uitkering.

Lees de volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:2549

In principe zijn er 4 uitzonderingsbepalingen waarbij een pensioenuitkering niet wordt verrekend met een WW-uitkering:

  • Indien en voor zover de uitkeringsgerechtigde een deeltijdpensioen ontvangt vóór het intreden van de werkloosheid en dat deeltijdpensioen samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren. 
  • Wanneer het pensioen voortvloeit uit een parallelle dienstbetrekking ten opzichte van de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden.
  • Indien het pensioen al wordt ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden.
  • Indien het pensioen dat al eerder in aanmerking is genomen voor een WW-uitkering.