Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Rechter toetst verplichstelling pensioenfonds op inschrijving KvK

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 16-08-2018.

De werkgever valt op basis van de inschrijving KvK en financiele jaarverslagen onder de werkingssfeer van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwasserbedrijf:

  • SBI-code: interieurreiniging van gebouwen en gevelondererhoud.
  • Financiele jaarverslagen: uitoefenen van het reinigingsbedrijf, in het bijzonder op het gebied van gevels, gebouwen, industriele objecten, machines, motoren en dergelijke.

De werkgever geeft aan dat hij voornamelijk aan gevelrenovatie doet, gevelreiniging is een onderdeel hiervan. De daadwerkelijke werkzaamheden, gevelrenovatie, hebben niets te maken met de schoonmaakbranche.

De werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds wordt bepaald aan de hand van het verplichtstellingsbesluit van het fonds. Hierin staat een omschrijving opgenomen van de activiteiten van de branche:

Iedere onderneming, die haar hoofd- of nevenberoep maakt van het regelmatig of eenmalig schoonmaken, dan wel glazen wassen in, op of aan gebouwen, woningen, terreinen en/of verkeersmiddelen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De werkgever had moeten aantonen aan de hand van feitelijke werkzaamheden en arbeidsuren dat hij niet onder de werkingssfeer valt. 

Toets regelmatig of de activiteiten zoals die omschreven staan bij KvK matchen met de feitelijke activiteiten/werkzaamheden. Zo voorkom je dat je aanschreven wordt door een bedrijfstakpensioenfonds. Wordt je aangeschreven? Reageer dan adequaat en schakel een specialist in.

Lees meer: https://bit.ly/2l0E9Nu