Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Toepasselijkheid CAO Gemaksvoedingsindustrie moet per vennootschap worden beoordeeld

Uitspraak Hoge Raad op 23 september 2016.

De Hoge Raad oordeelt dat uit de tekst en systematiek van de CAO blijkt dat ook als sprake is van samenwerking in een groep of concern door meerdere rechtspersonen, voor iedere rechtspersoon afzonderlijk dient te worden bezien of de cao van toepassing is. Anders zou de omschrijving van de werkingssfeerbepaling “(onderdelen van) ondernemingen” geen begrijpelijke betekenis hebben, nu dit juist betrekking heeft op het geval dat onderdelen van ondernemingen in verschillende rechtspersonen zijn ondergebracht.

Lees meer op: http://bit.ly/2d4nDXz