Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Werkgever in de bouw met uitzendkrachten valt onder veplichtstellling van BPF Bouw

Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden 4 april 2017

Werkgever is werkzaam in de bouwsector (uitleenbureau). Werkgever heeft aan Cordares bericht dat hij in 2007 75 werknemers en in 2008 74 werknemers in dienst had. Vanaf 8 december 2008 heeft de werkgever geen werknemers meer in dienst. Werkgever heeft zich in 2009 met terugwerkende kracht aangemeld Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten en Stichting Fonds Uitzendbranche (STiPP). Beide pensioenfondsen hebben een bedrag van € 251.223,86 aan niet betaalde premies open staan. Werkgever geeft aan dat hij niet onder het pensioenfonds Bouw valt maar onder STiPP. Het Hof geeft aan dat uitzendwerknemers die werkzaam zijn in de bouwsector onder de verplichtstelling van het pensioenfonds Bouw vallen. Werkgevers dient alsnog de openstaande premies te voldoen.

Lees meer de volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:2880.