Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Werkgever valt niet onder de verplichstelling van PMT

Uitspraak Gerechtshof Den Haag 06-06-2017.

PMT is van mening dat de werkgever onder de werkingsfeer valt. De werkzaamheden bestaan uit het analyseren, opsporen en repareren van defecte/minder functionerende componenten van printplaten van elektromotoren. Deze werkzaamheden worden omschreven in artikel 9.1.h van de Verplichtstellingsbeschikking voor de Metaal en Techniek en de CAO Technisch installatiebedrijf artikel 77.1.h: het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische- en elektronische installaties, of onderdelen daarvan ten behoeve van ontvangst, distributie, zichtbare en/of hoorbare overdracht van informatie, alsmede informatieverwerking en regeling van industriële produktieprocessen of andere mechanische bedrijfsvoorzieningen.

Echter meer dan 50% van de arbeidsuren worden besteed aan de analyse en testen van de printplaten. De werkgever beschikt over een uitgebreide kennis en specialistische ervaring m.b.t. het analyseren en testen. De feitelijke reparatie of onderhoud is niet de kernactiviteit van de werkgever. Daarnaast heeft de werkgever fors geinvesteerd in apparatuur om deze analyses en testen te kunnen uitvoeren.

Dit betekent dat niet aan het kwantitatieve werkingssfeercriterium is voldaan, daar als niet dan wel onvoldoende weersproken vaststaat dat de daadwerkelijke reparatie werkzaamheden (inclusief de daaraan toe te rekenen overhead) minder dan 50% van de werktijd beslaan. De vraag of de feitelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden wel voldoen aan de kwalitatieve werkingssfeercriteria, kan daarom onbesproken blijven.

De volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:1513