Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Aankopen pensioenuitkering van opgebouwd kapitaal

Pensioengerechtigden die bijna met pensioen gaan en met het pensioenkapitaal een pensioen moeten gaan aankopen, worden geconfronteerd met dalende koersen en een zeer lage rente. Maak gebruik van de wettelijke mogelijkheiden om het aankoopmoment uit te stellen:

  • Stel van de pensioendatum uit. Fiscaal gezien bestaan hiertoe mogelijkheden, maar deze optie moet wel in het pensioenreglement van de pensioenuitvoerder staan. Ga ook met de werkgever in gesprek of het mogelijk is nog iets langer door te werken. De wet biedt hiertoe verschillende mogelijkheden, nu de wettelijke pensioenopzeggingsmogelijkheid (zonder dat een ontslagvergunning van het UWV vereist is) in de regel ook per een later moment mag dan de reguliere pensioenleeftijd (zoals de AOW-leeftijd).
  • Ga met deeltijdpensioen. Bij deeltijdpensioen gaat de werknemer een aantal uren per week minder werken in de jaren voorafgaand aan zijn pensionering. Voor de uren die de werknemer minder werkt krijgt hij een gedeeltelijke pensioenuitkering. Over de uren die hij blijft werken, ontvang hij loon en blijft hij pensioen opbouwen.
  • Tijdelijk een lager en daarna hoger pensioen (of andersom). De hoog-laag of laag-hoog periode duurt minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar. Het lage pensioen is 75% van het hoge pensioen.
  • Uitruil van opgebouwd partnerpensioen in ouderdomspensioen (of andersom). Op de pensioendatum kan de werknemer een deel van zijn ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen of andersom. Als de werknemer kiest voor minder ouderdomspensioen, krijgt zijn partner na jouw overlijden een hoger partnerpensioen.
Voor al deze keuzemogelijkheden geldt dat dit ook sterk afhankelijk is van de persoonlijke financiële situatie. Gezien de impact van de te maken keuzes, de fiscaliteiten, de mogelijkheden die het geldende pensioenreglement al dan niet bieden en de situatie op het werk doen bijna-gepensioneerden er verstandig aan een specialist in te schakelen.