Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Duidelijkheid inzake StiPP en detachering

Op 4 november j.l. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. De Hoge Raad onderschrijft de opvatting van StiPP: een werkgever die bedrijfsmatig een werknemer ter beschikking aan een derde stelt om onder diens leiding arbeid te verrichten, is een uitzendwerkgever. De Hoge Raad geeft aan dat er geen sprake hoeft te zijn van een allocatiefunctie (het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar tijdelijk werk). Dit betekent dat een detacheringsbedrijf met vaste werknemer toch gezien wordt als een als een uitzendwerkgever. Als meer dan 50% van de werknemers (op basis van premieloon) op deze manier worden uitgezonden valt de uitzendwerkgever onder StiPP.

De Hoge Raad geeft nog een speciale opmerking over nieuwe driehoeksrelaties zoals payrolling. Het is niet aan de Hoge Raad om daar wat van te gaan vinden. Als men grenzen wil stellen aan zaken zoals payrolling, dan is het in de eerste plaats aan de wetgever om dat te doen. Payroll-constructies lijken daarmee toelaatbaar.

Voor bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van driehoeksrelaties (werkgever, werknemer en opdrachtgever) blijft het zaak scherp te blijven op StiPP en na te denken hoe je de pensioenen voor je werknemers gaat regelen.

Het arrest van de Hoge Raad van 4 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2356): http://bit.ly/2fiGxrP.

Wilt u meer weten over StiPP neem dan contact met ons op: 0478-632500 of 06-12909434.