Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Geef je werknemers inzage in hun pensioen situatie

Voor veel mensen is pensioen een lastig onderwerp. Toch is het een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die het verdient goed begrepen te worden. Wij maken het pensioen inzichtelijk. Op een heldere manier leggen wij uit hoe de pensioenregeling in elkaar steekt, welke keuzemogelijkheden er zijn en hoe het pensioeninkomen van je werknemers is opgebouwd. 

Persoonlijk pensioengesprek

In een persoonlijk gesprek lopen we samen met je werknemer door de pensioenregeling:

  • Welke soorten pensioenen zijn er?
  • Hoe wordt het pensioen opgebouwd?
  • Welke keuzemogelijkheden heb ik?

Vervolgens geven wij je werknemer inzage in het netto inkomen:

  • Vanaf pensioenering (standaard pensioenleeftijd conform pensioenregeling of gewenste pensioenleeftijd).
  • Bij overlijden van de werknemer (inkomenspositie achterblijvende partner).
  • Verschil tussen netto inkomenswens en daadwerkelijk netto inkomen (inkomenstekort of overschot, uitgangspunt is het huidige netto inkomen voor pensionering of gewenst netto inkomen)

Aanvullende opties:

  • De woonlasten kunnen worden meegenomen in de berekening van het netto inkomen (hypotheekrente, aflossing en eigen woningforfait).
  • Het inkomen en de pensioenopbouw van de partner van je werknemer kunnen worden meegenomen in de berekening van het netto inkomen.

 Meer weten? Neem dan contact met ons op (M 06-12909434).