Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Hoofdlijnen pensioenakkoord

Hieronder de hoofdlijnen uit het pensioenakkoord:

  1. Pensioenfondsen die eind dit jaar een dekkingsgraad > 90% hebben, hoeven volgende jaar niet te korten (verlagen van de pensioenaanspraken). Afspraken over de mogelijke kortingen vanaf 2022 volgen later.
  2. Alle werknemers krijgen ieen premieregeling. De ingelegde premies en het (beleggings)rendement bepalen de hoogte van het ouderdoms- en partnerpensioen (vanaf pensionering). Er zijn 2 soorten regelingen: een collectieve pensioenpot (voorkeur vakbonden) of een eigen pensioenpot. 
  3. Indien er sprake is van een collectieve pensioenpot dan moeten pensioenfondsen een solidariteitsreserve aanhouden. In slechte jaren kunnen pensioenverlagingen wordt aangevuld uit deze reserve. 
  4. De pensioenpremie wordt stabieler en beter voorspelbaar. Alle deelnemers krijgen een vlakke premie )onafhankelijk van leeftijd betaalt iedereen hetzelfde premiepercentage). Jongeren krijgen hierdoor voor hun premie meer pensioen, ouderen minder.
  5. Alle oude pensioenaanspraken worden in beginsel overgezet naar het nieuwe stelsel. Pensioenfondsen kunnen echter wel gemotiveerd afwijken.