Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Lek in Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer gedicht

Gisteren stuurde Wiebes zijn novelle naar de Tweede Kamer. Het oorspronkelijke Wetsvoorstel werd op het laatste moment van tafel gehaald omdat het de mogelijkheid leek te bieden om de (toekomstige) indexatie van opgebouwde pensioenafspraken nu al ten laste van de winst te brengen. Als dat op grote schaal zou gebeuren betekende dat voor de schatkist een grote derving van inkomsten via de vennootschapsbelasting.

In de toelichting op de novelle staat dat toekomstige indexaties pas in mindering gebracht kunnen worden van de winst wanneer de indexatie zich ook daadwerkelijk voordoet en niet vooraf.

Wel is geconstateerd dat bij reeds bestaande actiefposten inzake indexatielasten (extern eigen beheer), het Wetsvoorstel te “stringent” was. Voor bestaande actiefposten komt hij nu met een “tegemoetkoming” zodat alsnog een (voorwaardelijke) recht op aftrek wordt geboden. Hierbij maakt hij onderscheid tussen afkoop en omzetting in een oudedagsverplichting.

  • Afkoop: de actiefpost mag op afkoopmoment ineens ten laste van het resultaat gebracht worden.
  • Omzetting in oudedagsverplichting: vanaf omzettingsmoment tot 87-jarige leeftijd van de DGA mag actiefpost lineair worden afgeschreven.
  • Laten staan: er verandert niets aan de huidige systematiek. De actiefpost wordt vanaf ingangsdatum van het pensioen op basis van de resterende levensverwachting lineair afgeschreven.

Lees meer: novelle.

Behandelschema Tweede Kamer

Maandag 30 januari om 14.00 uur - inbreng verslag
Vrijdag 3 februari - nota n.a.v. het verslag
Dinsdag 7 februari om 13.30 uur - extra procedurevergadering i.v.m. aanmelden wetsvoorstel voor plenaire behandeling op dezelfde dag
Dinsdag 7 februari - plenaire behandeling
Donderdag 9 februari aan begin middagvergadering - stemmingen

Stemming Eerste Kamer

Uiterlijk 7 maart 2017 stemt de Eerste Kamer over de Novelle Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding van het Wetsvoorstel wordt opgeschoven naar de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de betreffende wet wordt geplaatst. De stemming in de Eerste Kamer staat vooralsnog gepland op 7 maart, zodat de Wet op zijn vroegst per 1 april 2017 kan ingaan.

De termijn waarin de DGA het stopzetten moet hebben geregeld (coulancetermijn), onder andere voor bijvoorbeeld het terughalen van een externe pensioenpolis, wordt ook met 3 maanden opgeschoven. Deze termijn komt dan op zijn vroegst te liggen op 1 juli 2017.

Voor de keuze van afkoop en dus toepassing van de korting in 2017 is nu dus nog maar maximaal 9 maanden de tijd.