Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Termijn stopzetten pensioentoezegging eigen beheer en terughalen externe opbouw verlengd tot 31 maart 2017

Op 10 november jl. heeft de staatssecretaris een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste punten zijn:

  • In deze nota van wijziging wordt een delegatiebepaling aan het voorstel van wet toegevoegd op basis waarvan de Minister van Financiën de mogelijkheid heeft om een extra periode te geven, waarin de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) de laatste stappen kunnen zetten die nodig zijn om het pensioen in eigen beheer (PEB) aan te passen aan de per 1 januari 2017 door te voeren wijzigingen. Deze termijn zal op drie maanden worden gesteld, conform de aankondiging in de brief waarmee deze nota van wijziging naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
  • In de brief waarmee deze nota van wijziging naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, is toegezegd dat een extra periode van drie maanden, beginnend op 1 januari 2017, zal worden gegeven, waarin de eigenbeheerlichamen nog als toegelaten aanbieders van een fiscaal gefaciliteerd pensioen kunnen optreden. Daarbij wordt het onder meer mogelijk gemaakt om – desgewenst – vóór 1 april 2017 een extern verzekerd deel van een PEB over te dragen naar het eigenbeheerlichaam.

De volledige nota: http://bit.ly/2fiCq0X

Samenvattend:

  • Voor het stopzetten van de toezegging wordt nu een termijn gegeven tot 31 maart 2017.
  • Voor het overhevelen van het extern opgebouwde pensioenkapitaal naar eigen beheer wordt nu een termijn gegeven tot 31 maart 2017.

Wij adviseren om uw dga's voor het einde van het jaar alvast te informeren over de wijzigingen m.b.t. de pensioenopbouw in eigen beheer. Wilt u een concept informatiebrief ontvangen? Stuur ons dan even een mail: info@stultienspensioen.nl.

Heeft u alle dga's dossiers al in beeld? Op basis van de huidige situatie rekenen wij de verschillende opties door en zetten de voor- en nadelen naast elkaar. Vervolgens bespreekt u het adviesrapport met uw dga. Na het gesprek geeft u de gemaakte keuze aan ons door en wij stellen de benodigde juridische stukken op. Meer weten over deze dienstverlening? Neem dan contact met ons op: 0478-632500 of 06-12909434.