Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Uitstel betaling pensioenpremies

Ben je niet langer in staat om de pensioenpremies te voldoen? Welke actie moet je dan ondernemen?

  • Heb je een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds? Houd er dan rekening mee dat er een tijdige melding betalingsonmacht plaatsvindt als je niet meer in staat bent om de premie te voldoen, ook om persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Je blijft op grond van de wet wel gewoon premieplichtig voor zowel het werkgeversdeel als het werknemerdeel van de pensioenpremie. Hooguit kan je proberen een betalingsregeling met het bedrijfstakpensioenfonds te treffen. Inmiddels heeft een aantal grote bedrijfstakpensioenfondsen kenbaar gemaakt de komende maand geen premies te incasseren. Zoek altijd contact met je bedrijfstakpensioenfonds en doe zo nodig een tijdige melding van betalingsonmacht.
  • Heb je een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een verzekeraar? Dan zou het betalingsvoorbehoud van artikel 12 Pensioenwet mogelijkheden kunnen bieden. Het is dan wel zaak dat zo’n betalingsvoorbehoud expliciet is opgenomen in de pensioenovereenkomst. Daarnaast zal sprake moeten zijn van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Het is zeker niet uitgesloten dat de impact van de coronacrisis op de organisatie van een werkgever kwalificeert als een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Kijk ook altijd wat hierover in de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar geregeld is. Volgens de wet moet de verzekeraar zich bij een premie achterstand aantoonbaar inspannen om de premies alsnog te innen. Tegelijkertijd moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de belangen van de werknemers (mogelijk premievrijmaken van de pensioenopbouw).